Про Робочу групу

РОБОЧА ГРУПА
з розробки урядової політики в сфері розвитку електронного урядування при Віце-прем’єр-міністрові України – Міністрові регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Робоча група створена 23 квітня, склад її затверджено Віце-прем’єр-міністром В.Гройсманом

Голова РГ – Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубко

Співголови РГ

 • голова Державного Агентства з питаннь електронного урядування України О.Риженко
 • виконавчий директор Громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку», керівник «Муніципально-громадського центру електронного урядування, активіст Громадського сектора Євромайдану О.Левченко

ЦІЛА ТА ЗАВДАННЯ:

 • Re-engineering of business processes in the public sector, and ensuring modernization in public administration organization and functioning
 • Effective, fast, easy-to-access and efficient service delivery to citizens and businesses by the public sector
 • Ensuring that citizens can benefit at the highest level from the opportunities of information society; reducing the digital divide; increasing employment and productivity
 • Ensuring effective and widespread use of information and communication technologies (ICT) by enterprises to create a higher value-added
 • Ensuring growth and positioning of the ICT sector as a globally competitive one through the establishment of a competitive environment for the provision of widespread, high quality and affordable services.

У фокусі роботи групи будуть наступні реформи:

 1. Social Transformation – Through effective usage of ICT by citizens in their day-to-day and professional activities, economic and social benefits will be increased.
 2. Competitive advantage to businesses through ICT – SME’s will be encouraged to engage in e-commerce through increasing PC penetration and internet access in one hand (marketplace).
 3. Citizen-centric Service Transformation – Delivery of public services at high standards. Business processes will be reengineered in line with user needs, and hence effectiveness in service delivery will be ensured. Key services:
  • Communication Management
  • Health Services
  • Educational and Cultural Services
  • Justice and Security/Police Services
  • Social Security and Welfare Services
  • Citizenship, Records and Permits
  • Agriculture
  • Business
  • Transportation
  • Public Finance
  • Local Governments
 4. Modernization in Public Administration – Public administration and decentralization reform supported by ICT. An effective e-government model having organizational and process structures in conformity with country’s conditions and prioritizing efficiency and citizen satisfaction will be developed via ICT.
 5. A Globally Competitive IT Sector – IT sector active as an international player. The focus will be on expanding into foreign markets by developing sector competencies via public/private partnerships and with project-based services in the field of IT services, and on vertical solutions with highest competitive advantages in software.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

В рамках РГ організовано 4 підгрупи:

 1. №1 “аналіз поточної ситуації ЕВ”
  • керівник незалежний експерт з електронної взаємодії органів влади, експерт з GR В. Казбан.
 2. №2 “Стандарти ЕВ + Е-послуги»
  • керівник директор комунального підприємства “Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради О.Вискуб
 3. №3 “Стратегія ЕВ”
  • керівник кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України А.Серенок
 4. №4 “Нормативне забезпечення ЕВ”
  • керівник незалежний експерт в сфері електронного урядування Т.Олійник.

ЕКСПЕРТНА ГРУПА

У рамках Реанімаційного Пакету Реформ з  метою обговорення ключових тем в сфері електронного урядування, вироблення багатостороннього збалансованої та відкритої політики запропоновано створення експертної групи з розвитку електронного урядування.  

До складу експертної групи увійдуть експерти, які працюють у відповідних чи суміжних галузях. Розроблені концепції будуть запропоновані до громадського обговорення та на розгляд Віце-прем’єр-міністра.

Для збалансованості підходів та широкого охоплення ключових груп інтересів пропонується встановити пропорційність відповідних груп, зокрема 4 групи по 25% учасників цільових груп:

 1. Практиків впровадження електронного урядування(представники установ та місцевих органів влади);
 2. Науковці(представники наукових та дослідницьких закладів;
 3. Представники неурядових організацій;
 4. Представники найбільших комерційних структур, залучених до впровадження елементів електронного урядування.

Зголоситися до участі в Експертній групі Реанімаційного пакету реформ можна заповнивши анкету та вказавши напрям праці, де ви готові долучитися. 

 

Склад Робочої групи

Прізвище, ім’я, по батькові Посада
ЗУБКО Геннадій Борисович Віце-прем’єр міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Голова робочої групи
РИЖЕНКО Олександр Володимирович голова Державного Агентства з питань електронного урядування України, співголова Робочої групи
ОЛІЙНИК Тарас Іванович перший заступник голови Державного Агентства з питань електронного урядування України, керівник підгрупи
ЛЕВЧЕНКО Олег Васильович виконавчий директор Громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку», керівник «Муніципально-громадського центру електронного урядування, голова Громадської ради при Державному Агентстві з питань електронного урядування України співголова Робочої групи
ДАНИЛЮК Олександр Олександрович радник Віце-прем’єр міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України(на громадських засадах)
ГОРНОСТАЙ Марія Павлівна координатор Координаційного центру з упровадження економічних реформ
КАЗБАН Валерія Василівна незалежний експерт з електронної взаємодії органів влади, експерт з GR, керівник підгрупи
СЕМЕНЧЕНКО Андрій Іванович доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України
ГОРЮШКО Вадим Вадимович начальник департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
СЕРЕНОК Артем Олексійович кандидат наук з державного управління, доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівник підгрупи
ВИСКУБ Олексій Анатолійович директор комунального підприємства “Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради, керівник підгрупи
ЧАЙКІВСЬКИЙ Андрій Михайлович заступник начальника відділу програмного та комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
КОНОТОПЦЕВ Олег Сергійович кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ЯСКЕВИЧ Андрій Йосипович старший науковий співробітни вiддiлу європейської iнтеграцiї України та адаптацiї зарубiжного досвiду Iнституту проблем державного управлiння та мiсцевого самоврядування Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України
ЗУЙКОВСЬКА Аліна Альбертівна кандидат політичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України